Přehled skupin a podskupin řidičských oprávnění

Z důvodu změny legislativy od 19.1.2013 připravujeme aktualizaci tohoto přehledu.

Amotocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg
 • věk: od 18 let
 • nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg
 • věk: od 21 let
  podmínka: držitel sk. A + doplňovací zkouška
A1lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW
věk: od 16 let
AMmopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
věk: od 15 let
B
 • motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • jízdní soupravy s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg;
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
věk: od 18 let
B1 motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychlostí nad 45 km/h nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 cm3 nebo jiným zařízením srovnatelného výkonu; pohotovostní hmotnost nesmí být vyšší než 550 kg
věk: od 17 let
B+E
 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg
 • jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B
věk: od 18 let
podmínka: držitel sk. B
T traktory a samojízdné pracovní stroje; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo
věk: od 18 let
Cmotorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
věk: od 18 let
podmínka: držitel sk. B
C1motorová vozidla s max. přípustnou hmotností od 3 500 kg do 7 500 kg; smí být připojeno přívěsné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
věk: od 18 let
podmínka: držitel sk. B
C+Ejízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
věk: od 18 let
podmínka: držitel sk. C, platí i pro skupinu B+E, platí i pro skupinu D+E, pokud je držitelem sk. D
C1+Ejízdní soupravy složené z motorového vozidla podskupiny C1 a přípoj. vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg; max. přípustní hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a max. hmotnost přípojného vozidla nesmí přesahovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla
věk: od 18 let
podmínka: držitel skupiny C1
Dmotorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
věk: od 21 let
podmínka: držitel sk. B
D1motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8, ale ne více než 16 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
věk: od 21 let
podmínka: držitel sk. B
D+Ejízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
věk: od 21 let
podmínka: držitel sk. D, platí i pro skupinu B+E
D1+Ejízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg (bez přepravovaných osob); max. přípustní hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg a max. hmotnost přípojného vozidla nesmí přesahovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla
věk: od 21 let
podmínka: držitel sk. D1
Autoškola Autospektrum Praha VSD
Radhošťská 5, Praha 3