Formuláře pro přihlášení si můžete stáhnout na následujících odkazech:

Naše autoškola je Akreditované školicí středisko řidičů pro skupiny C, C+E, D, D+E pro vstupní a pravidelné školení k získání a udržení Průkazu profesní způsobilosti řidiče dle zákona č. 247/2000 Sb., §46–52c. Tuto akreditaci vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravně správních agend.

Školení odborné způsobilosti řidičů (dále jen Profesní školení)

Povinnost absolvovat toto školení se vztahuje na řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, C1, C1+E. (tzn. všechna vozidla od 3 500 kg) a D, D+E, D1, D1+E (i mikrobusy pro přepravu 9+1 osob). Povinnost se nevztahuje pouze na stanovené výjimky podle § 46, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. řidiči vozidel ozbrojených sil, hasičů, zdravotnické záchranné služby, dále řidiči vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h atd.)

Formy profesního školení

Vstupní školení

  • Standardní rozsah je 140 hodin. Vztahuje se na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
  • Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let.
Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line) a platný Řidičský průkaz.

Pravidelné školení

Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line), platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Organizace školení

Školení probíhá v učebně školicího střediska na adrese Praha 10, K Červenému dvoru 175/18a, kde je možnost parkování. Termín školení je nutné předem rezervovat na telefonním čísle 274 776 759 nebo přímo ve školicím středisku.

Ceník profesního školení vč. 20% DPH

Vstupní školení

45 hodin (D, DE z C, CE nebo C, CE z D, DE) 1 účastník16 000 Kč
140 hodin (C, CE nebo D, DE) 1 účastník29 800 Kč

Pravidelné školení

1 účastník1 300 Kč
duplikát Potvrzení o absolvování pravidelného školení120 Kč

Minimální počet účatníků v kurzu jsou 4 osoby.
Autoškola Autospektrum Praha VSD
Radhošťská 5, Praha 3